در صورتی که اطلاعات شما به همراه تصویر در سامانه ذخیره شده است می توانید با کد پیگیری بانک اقدام به چاپ صفحه ثبت نام نمایید

ادامه ثبت نام


اینجانب تمامی اطلاعات و تصویر خود را در سامانه وارد نموده ام..
کد پیگیری بانک:
کد ملی:

لطفا نکات ذیل را رعایت فرمایید:
تاریخ اتمام ثبت نام ساعت 24 روز 25 شهریور 1396 می باشد
- حتما از مرورگر های Firefox ، Chrome و یا Internet Explorer 10 استفاده نمایید